Det är skönt att sitta där i den stilla tystnaden och låta tankarna gå som de vill…"Facebook är en enerverande tävling i att, med eller utan falsk blygsamhet framställa sitt liv som roligare än det är. Plus en plattform för att sprida åsikter till andra som tycker likadant och kan bekräfta att man hade rätt från början.”

Skriver en för mig okänd person - men som hos mig väckte upp en lust att få skriva egna texter utan att se någon speciell grupp människor framför mig.

Du får väl se hur det är med den saken - om du t ex klickar på något i vänsterspalten…"Vi, det tycker jag är ett vackert ord." 

Vi är ett av språkets ädlaste och varmaste ord, fylld av stolthet och värdighet. Särskilt ville han understryka att Vi uttryckte den innerliga och nödvändiga samhörigheten mellan människor, att utan Vi skulle ingen medmänsklighet vara möjlig."

Torgny Lindgren