Oktobermöte…                                (27okt 2020)    

Tänka sig - oktober är snart slut - liksom snart hela året 2020.
Nåväl - en del av våra aktiviteter har - trots pågående Corona-elände - kunnat genomföras. Som att Boule-gänget och bowlinggruppen (i alla fall) har kunnat roa sig med sina aktiviteter.
Likaså har vi idag haft ett trevligt och underhållande medlemsmöte i Kyrkans Hus där vi medlemmar lät oss underhållas av en "Bondkomiker" som fick oss att ofta skratta högt och ge honom välförtjänta applåder…

Det hela började med att vår nye ordförande Göran Johansson hälsade oss välkomna, öppnade mötet och ledde oss genom den föreslagna dagordningen.

Där vi då bl a fick ta del av den föreslagna budgeten för 2021 - som du kan se på bilden här till vänster.
Det återstår att se om där inte behöver justeras något på vissa punkter.

Vad gäller aktiviteten "Resor" ligger den stilla i avvaktan på att tillvaron ska ordna till sig - så att det igen - ska att gå att komma med nya förslag på underhållande resor.

Under tiden vi väntar på den saken kan vi berätta att vi från styrelsen har planerat att genomföra en "Tipspromenad med fika utomhus där vi gärna vill erbjuda kaffe, glögg och någon bulle att bita i" - den 25 november kl 13.30.

Dessutom den 16/12 en medlemsträff med "Vetartävling" med start 13.30.
Som avslutning på detta märkliga 2020.


Skål då styrelsen och jag ser fram emot ett ännu piggare 2021…