Denna sida är under uppbyggnad.

Dock har vi tänkt oss att ordföranden varje fredag kommer med en liten "betraktelse" över veckan som gått…
Men även att andra i styrelsen här delger medlemmarna viktig PRO-information.

OK - jag fantiserar lite…