Linedance…Välkommen att vara med oss att röra på kroppen i takt med musiken.

Och så vidare information om vad gruppen gör och vem man ska kontakta om man vill vara med…