Läsvärt…

Lite tips till hugade medlemmar om böcker-artiklar-krönkor osv - som vi finner intressanta att berätta om.


OK - så länge - de böcker jag själv äger och läst. En del flera gånger för att få kunskap - och behålla den…"Tryckta texter kan nå många människor och de många böckerna skapade efterfrågan på läskunnighet. I böcker kan man föra långa, abstrakta och krävande resonemang. Argument och olika ståndpunkter kan mötas och bemötas ingående. Samhällsnyttan av detta kan knappast underskattas. I de många tryckta böckerna fanns fröet till moderniteten – upplysning, vetenskap, kritiskt tänkande och sekularisering – det bästa mänskligheten skapat, en planta att vårda ömt."