Jo - det är skönt att sitta där i den stilla tystnaden och låta tankarna gå som de vill…"Att söka efter värden är mycket svårare
än att söka efter brister"